Čelakovského 40/13 407 46 Krásná Lípa
+420 724 147 324
info@dzrkrasnalipa.cz


“Lidé se narodili,
aby byli lidmi”

Poslání domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a vytváříme domácí atmosféru. Usilujeme o přibližování životnímu standardu intaktní populace a maximální začlenění uživatele do běžného života.Cílová skupina uživatelů sociální služeb

Sociální služba Domova je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, z důvodu onemocnění demencí, alzheimerovou nemocí, schizofrenií a z důvodu závislosti na návykových látkách. Věková struktura cílové skupiny žen a mužů je od 19 – ti let. Sociální služba je přednostně určena občanům hlavního města Prahy. Zřizovatelem Domova je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1Volnočasové aktivity

V nabídce máme tradiční i individuální pestrý program kulturních a společenských akcí v rámci našeho Domova i mimo něj. Jezdíme na výstavy, výlety, různá setkání apod. Uživatelé mají možnost zahradničení na vlastní zahrádce. Provozujeme turistiku, sport, vaření v plně vybavené kuchyňce, nácvik různých dovedností, cvičení, koupání v bazénu, procházky do okolí. Pracujeme s konceptem basální stimulace, která je podpůrnou metodou při podpoře nemocných lidí.

Více se dozvíte zde..


Dokumenty ke stažení 

Informace k podání žádosti
Žádost o přijetí
Dotazník pro žadatele o sociální službu
Pořadník

přejít k dokumentům
Něco o nás

Historie a současnost

Domov byl založen v roce 1956 jako Domov důchodců s psychiatrickou péčí, pozdějí byl přejmenován na Ústav sociální pěče a s platností zákona 108/2006 záskal status Domova se zvláštním režimem.

Zlidovělý název „Palmovka“ je odvozen od příjmení továrníka Palmeho, který vlastnil hlavní budovu dnešního Domova. Jde o největší funkcionalistickou vilu v České republice, kterou navrhl známý architekt Hans Richter.
Pestrá prostorová skladba jednotlivých částí domu vyvedená do pěti výškových úrovní dává stavbě, i přes její monumentálnost, překvapivou vzdušnost. Do obytných prostor vede honosné mramorové schodiště. Centrální prostor tvoří obývací hala. Jeji plocha zabírá celý jeden blok domu a výškou sahá přes dvě podlaží. Unikátní součást areálu představují terasy. Obklopují vilu ze všech tří stran a ve třech výškových úrovních. Hlavní terasa navazuje na vilu ve výškové úrovni centrální haly. Součástí terasy je i vyhlídka v podobě malého balkónu. Nejvyšší terasa leží nad atriem a plynule přechází do lesíka nad vilou.
Textilní magnát Jozef Franz Palme byl jedním z nejschopnějších podnikatelů na severu Čech.

Poskytovaná péče

Sociální služba Domova je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, z důvodu onemocnění demencí, alzheimerovou nemocí, schizofrenií a z důvodu závislosti na návykových látkách. Věková struktura cílové skupiny žen a mužů je od 19 – ti let

Sociální péče

Je zajištěna sociálním oddělením, které poskytuje poradenství, podporu při uplatňování práv a zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, zajištění návazných služeb, zajištění finančních potřeb uživatelů. Dále se skládá z pracovníků základní výchovné nepedagogické činnosti a pracovníků přímé obslužné péče, kteří poskytují uživatelům našeho Domova potřebnou míru pomoci a dopomoci v oblastech základních životních potřeb jakými je mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

Lékařská péče

Je zajištěna smluvním praktickým lékařem a psychiatrem, kteří pravidelně navštěvují uživatele.
Praktický lékař – MUDr. Josef Kořínek
Pátek 12:00–13:30
Psychiatr – Mališ s.r.o., MUDr. Krejčí Zdeněk
Čtvrtek 14:30–18:00 1x za čtrnáct dní
Ostatní odborná oddělení (chirurgie, interní oddělení, kožní, oční, neurologické a urologické) je možno navštívit v ordinacích města Rumburk.

Zdravotnická, ošetřovatelská péče

Je zajištěna oddělením všeobecných registrovaných sester: pondělí až pátek 6:00-22:00, sobota až neděle 7:00-21.00. Péče je všestranná, zaměřená na pohybovou a pracovní rehabilitaci, prevenci dekubitů. Využíváme moderních rehabilitačních pomůcek, rehabilitační masážní přístroje, biolampy, polohovací lůžka, antidekubitní podložky a matrace, podložky z dutých vláken pod končetiny, podložky na pojízdné vozíky.

Ostatní

Dle individuálních potřeb náš Domov navštěvuje pedikérka a kadeřník.

Volnočasové aktivity

V nabídce máme tradiční i individuální pestrý program kulturních a společenských akcí v rámci našeho Domova i mimo něj. Jezdíme na výstavy, výlety, různá setkání apod. Uživatelé mají možnost zahradničení na vlastní zahrádce. Provozujeme turistiku, sport, vaření v plně vybavené kuchyňce, nácvik různých dovedností, cvičení, koupání v bazénu, procházky do okolí. Pracujeme s konceptem basální stimulace, která je podpůrnou metodou při podpoře nemocných lidí. Pořádáme pro naše uživatele tuzemské i zahraniční dovolené. Vydáváme dvouměsíčník Palmové listy, na jehož obsahu se se svými příspěvky výrazně spolupodílí uživatelé, je proto plný informací o dění v našem Domově. Cílem Zvnč/soc. oddělení je pomáhat, obnovovat a upevňovat kontakty uživatelů s přirozeným sociálním prostředí, podporovat míru dopomoci uživatel, podílet se na realizaci jejich individuálních plánů, udržovat jejich dovednosti a schopnosti, snažit se společně o pokračování jejich zálib a koníčků a to vše na základě jejich zájmu, svobodného rozhodnutí.

Připojte se k nám! Vyplňte žádost o přijetí

Kontakty

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa, Čelakovského 40/13 407 46 Krásná Lípa
IČO: 70872741 Č. účtu: PPF banka Praha 2001570004/6000
ID datové schránky: 38mxt5n
Pracovní doba: Po-Pá 6.00 – 14.30 

Kontakty na vedoucí budov
Hlavní budova „Palmovka” – P1A a P1B

P1A: Burianová Radka DiS., p1a@dzrkrasnalipa.cz, 727 854 310
P1B: Chroustovská Irena, p1b@dzrkrasnalipa.cz, 727 854 311
P2 „Vyhlídka”– Künast Frühaufová Ilona, p2@dzrkrasnalipa.cz, 727 854 312

P3 „Domeček” a P5 „Chalupa”
Roubíčková Jaroslava, p3.p5@dzrkrasnalipa.cz, P3-727 854 313, P5-727 854 315
P4 „Stalingrad” a P6 „Bytovka”
Bc. Oprchalová Šárka, p4.p6@dzrkrasnalipa.cz, P3-727 854 314,P6-727 854 316  

Účetní obyvatel
Walterová Šárka – walterova@dzrkrasnalipa.cz,
778 700 572
Stravování

Jungmannová Alena – jungmannova@dzrkrasnalipa.cz, 727 854 317


Mgr. Havlíčková Miluše

ředitelka

havlickova@dzrkrasnalipa.cz

telefon: 724 147 324

Burianová Radka DiS.

zástupce ředitelky

p1a@dzrkrasnalipa.cz

telefon: 721 573 812

Hegner Zbyněk

investiční referent

hegner@dzrkrasnalipa.cz

telefon: 602 940 154

Kovářová Soňa

hlavní účetní

kovarova@dzrkrasnalipa.cz

telefon: 607 720 659

Mgr. Mrázková Šárka

vedoucí sociálního oddělní

mrazkova@dzrkrasnalipa.cz

Telefon: 606 294 352

Holbová Ivana

technický pracovník

holbova@dzrkrasnalipa.cz

telefon: 607 720 754 

Martanová Marta

mzdová a pers. účetní

martanova@dzrkrasnalipa.cz

telefon: 778 700 574

Mgr. Jiroutová Kateřina

vedoucí oddělení SZP

jiroutova@dzrkrasnalipa.cz

telefon: 607 445 501

Kontaktujte nás

Zde nás můžete kontaktovat, rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy

Spolupracujeme s:

           Agentura KROK o.p.s.
           EUROINSTITUT
           Agentura Pondělí, z.s.
           Fokus Labe

ZÁKAZ NÁVŠTEV

S účinností od 7.10.2020 jsou v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa návštěvy zakázány do odvolání

S účinností od 5.12.2020 jsou v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa uděleny výjimky ze zákazu návštěv dle doporučeného postupu MPSV, který upravuje výjimky ze zákazu návštěv na základě provedeného testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2.-viz. příloha č. 0.14.1

Děkujeme za pochopení