Čelakovského 40/13 407 46 Krásná Lípa
+420 724 147 324
info@dzrkrasnalipa.cz

“Lidé se narodili,
aby byli lidmi”

Poslání domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a vytváříme domácí atmosféru. Usilujeme o přibližování životnímu standardu intaktní populace a maximální začlenění uživatele do běžného života.Cílová skupina uživatelů sociální služeb

Sociální služba Domova je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, z důvodu onemocnění demencí, alzheimerovou nemocí, schizofrenií a z důvodu závislosti na návykových látkách. Věková struktura cílové skupiny žen a mužů je od 19 – ti let. Sociální služba je přednostně určena občanům hlavního města Prahy. Zřizovatelem Domova je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1Volnočasové aktivity

V nabídce máme tradiční i individuální pestrý program kulturních a společenských akcí v rámci našeho Domova i mimo něj. Jezdíme na výstavy, výlety, různá setkání apod. Uživatelé mají možnost zahradničení na vlastní zahrádce. Provozujeme turistiku, sport, vaření v plně vybavené kuchyňce, nácvik různých dovedností, cvičení, koupání v bazénu, procházky do okolí. Pracujeme s konceptem basální stimulace, která je podpůrnou metodou při podpoře nemocných lidí.

Více se dozvíte zde..


Dokumenty ke stažení 

Informace k podání žádosti
Žádost o přijetí
Dotazník pro žadatele o sociální službu
Pořadník

přejít k dokumentům
Něco o nás

Historie a současnost

Domov byl založen v roce 1956 jako Domov důchodců s psychiatrickou péčí, pozdějí byl přejmenován na Ústav sociální pěče a s platností zákona 108/2006 záskal status Domova se zvláštním režimem.

Zlidovělý název „Palmovka“ je odvozen od příjmení továrníka Palmeho, který vlastnil hlavní budovu dnešního Domova. Jde o největší funkcionalistickou vilu v České republice, kterou navrhl známý architekt Hans Richter.
Pestrá prostorová skladba jednotlivých částí domu vyvedená do pěti výškových úrovní dává stavbě, i přes její monumentálnost, překvapivou vzdušnost. Do obytných prostor vede honosné mramorové schodiště. Centrální prostor tvoří obývací hala. Jeji plocha zabírá celý jeden blok domu a výškou sahá přes dvě podlaží. Unikátní součást areálu představují terasy. Obklopují vilu ze všech tří stran a ve třech výškových úrovních. Hlavní terasa navazuje na vilu ve výškové úrovni centrální haly. Součástí terasy je i vyhlídka v podobě malého balkónu. Nejvyšší terasa leží nad atriem a plynule přechází do lesíka nad vilou.
Textilní magnát Jozef Franz Palme byl jedním z nejschopnějších podnikatelů na severu Čech.

Poskytovaná péče

Sociální služba Domova je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, z důvodu onemocnění demencí, alzheimerovou nemocí, schizofrenií a z důvodu závislosti na návykových látkách. Věková struktura cílové skupiny žen a mužů je od 19 – ti let

Sociální péče

Je zajištěna sociálním oddělením, které poskytuje poradenství, podporu při uplatňování práv a zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, zajištění návazných služeb, zajištění finančních potřeb uživatelů. Dále se skládá z pracovníků základní výchovné nepedagogické činnosti a pracovníků přímé obslužné péče, kteří poskytují uživatelům našeho Domova potřebnou míru pomoci a dopomoci v oblastech základních životních potřeb jakými je mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

Lékařská péče

Je zajištěna smluvním praktickým lékařem a psychiatrem, kteří pravidelně navštěvují uživatele.
Praktický lékař – MUDr. Josef Kořínek
Pátek 12:00–13:30
Psychiatr – Mališ s.r.o., MUDr. Krejčí Zdeněk
Čtvrtek 14:30–18:00 1x za čtrnáct dní
Ostatní odborná oddělení (chirurgie, interní oddělení, kožní, oční, neurologické a urologické) je možno navštívit v ordinacích města Rumburk.

Je zajištěna oddělením všeobecných registrovaných sester: pondělí až pátek 6:00-22:00, sobota až neděle 7:00-21.00. Péče je všestranná, zaměřená na pohybovou a pracovní rehabilitaci, prevenci dekubitů. Využíváme moderních rehabilitačních pomůcek, rehabilitační masážní přístroje, biolampy, polohovací lůžka, antidekubitní podložky a matrace, podložky z dutých vláken pod končetiny, podložky na pojízdné vozíky.

Ostatní

Dle individuálních potřeb náš Domov navštěvuje pedikérka a kadeřník.

Volnočasové aktivity

V nabídce máme tradiční i individuální pestrý program kulturních a společenských akcí v rámci našeho Domova i mimo něj. Jezdíme na výstavy, výlety, různá setkání apod. Uživatelé mají možnost zahradničení na vlastní zahrádce. Provozujeme turistiku, sport, vaření v plně vybavené kuchyňce, nácvik různých dovedností, cvičení, koupání v bazénu, procházky do okolí. Pracujeme s konceptem basální stimulace, která je podpůrnou metodou při podpoře nemocných lidí. Pořádáme pro naše uživatele tuzemské i zahraniční dovolené. Vydáváme dvouměsíčník Palmové listy, na jehož obsahu se se svými příspěvky výrazně spolupodílí uživatelé, je proto plný informací o dění v našem Domově. Cílem Zvnč/soc. oddělení je pomáhat, obnovovat a upevňovat kontakty uživatelů s přirozeným sociálním prostředí, podporovat míru dopomoci uživatel, podílet se na realizaci jejich individuálních plánů, udržovat jejich dovednosti a schopnosti, snažit se společně o pokračování jejich zálib a koníčků a to vše na základě jejich zájmu, svobodného rozhodnutí.

Prohlédněte si naše Palmové listy

Připojte se k nám! Vyplňte žádost o přijetí

Kontakty

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa, Čelakovského 40/13 407 46 Krásná Lípa
IČO: 70872741 Č. účtu: PPF banka Praha 2001570004/6000
ID datové schránky: 38mxt5n
Pracovní doba: Po-Pá 6.00 – 14.30 

Kontakty na vedoucí budov
Hlavní budova „Palmovka” – P1A a P1B

P1A: Bc. Burianová Radka DiS., p1a@dzrkrasnalipa.cz, 727 854 310
P1B: Chroustovská Irena, p1b@dzrkrasnalipa.cz, 727 854 311
P2 „Vyhlídka”– Künast Frühaufová Ilona, p2@dzrkrasnalipa.cz, 727 854 312

P3 „Domeček” a P5 „Chalupa” a P6 „Bytovka”- Lhotáková Iveta, p356@dzrkrasnalipa.cz, P3-727 854 313, P5-727 854 315, P6-727 854 316
P4 „Stalingrad” – Bc. Oprchalová Šárka, p4@dzrkrasnalipa.cz, P4-727 854 314
 

Účetní obyvatel
Walterová Šárka – walterova@dzrkrasnalipa.cz,
778 700 572 Stravování
Jungmannová Alena – jungmannova@dzrkrasnalipa.cz, 727 854 317


Mgr. Bc.Havlíčková Miluše, MBA

ředitelka

havlickova@dzrkrasnalipa.cz

telefon: 724 147 324

Bc. Burianová Radka DiS.

zástupce ředitelky

p1a@dzrkrasnalipa.cz

telefon: 721 573 812

Hegner Zbyněk

investiční referent

hegner@dzrkrasnalipa.cz

telefon: 602 940 154

Kovářová Soňa

hlavní účetní

kovarova@dzrkrasnalipa.cz

telefon: 607 720 659

Mgr. Mrázková Šárka

vedoucí sociálního oddělní

mrazkova@dzrkrasnalipa.cz

Telefon: 606 294 352

Holbová Ivana

technický pracovník

holbova@dzrkrasnalipa.cz

telefon: 607 720 754 

Martanová Marta

mzdová a pers. účetní

martanova@dzrkrasnalipa.cz

telefon: 778 700 574

Mgr. Jiroutová Kateřina

vedoucí oddělení SZP

jiroutova@dzrkrasnalipa.cz

telefon: 607 445 501

Kontaktujte nás

Zde nás můžete kontaktovat, rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy

Zde zadejte své jméno
Vaše emailová adresa ve formátu xxxx@abcd.xx
Zde napište Vaše sdělení, komentáře, dotazy

Spolupracujeme s:

           Agentura KROK o.p.s.cropped cropped agentura krok logo krok logo oranzova
           EUROINSTITUT
           Agentura Pondělí, z.s.
           Fokus Labe