Čelakovského 40/13 407 46 Krásná Lípa
+420 724 147 324
info@dzrkrasnalipa.cz

Veřejné zakázky

Lidé se narodili, aby byli lidmi

Oznámení o možnosti návštěv rodinných příslušníků, opatrovníků a dalších blízkých osob v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa s účinností od 8.6.2021

viz. odkaz ,,Koordinace návštěv

Děkujeme za pochopení